MEDITERRANEO
>

MEDITERRANEO

Mediterranean

Olio su tela, 80×60 cm